Bránu lze zajistit s adresami IPv4 i IPv6.

Předpoklady

Ujistěte se, že SD-WAN Orchestrator používá verzi 4.3.0.

Nasazení Brána VMware SD-WAN Gateway na AWS

Při nasazování zařízení Brány SD-WAN Gateway na AWS zvažte následující zásady:

 • Při migraci bran v cloudu doporučujeme vytvořit novou instanci bran s aktivovanou možností IPv6.
 • V AWS vždy použijte protokol DHCPv6 ke konfiguraci adresy IPv6 ve veřejném rozhraní.

Upgrade a migrace bran Brány SD-WAN Gateway

Při upgradu nebo migraci bran z předchozích verzí zvažte následující postup.

 • Zajistěte bránu s adresami IPv4 i IPv6 a přidružte ji k novému fondu bran pro usnadnění provozu.
 • Po aktivaci brány nemůžete adresu IPv4 ani IPv6 změnit.
 • Chcete-li bránu znovu použít, musíte ji deaktivovat a znovu aktivovat vytvořením nové položky brány v systému Orchestrator a nastavit nové adresy IPv4/IPv6.
 • Při přidávání nové brány vyberte fond bran s typem verze IP IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6).
 • Nakonfigurujte brány s aktivním duálním režimem a proveďte nastavení s adresami IPv4 i IPv6. Brány můžete seskupit do fondu bran duálního režimu a použít je pro různá zařízení Edge s nejnovější verzí softwaru.
 • Fond bran nabízí možnost vybrat rodinu IP adres. Verze IP IPv4 umožňuje konfiguraci adresy IPv6, ale jen nepovinně. Pokud je vybráno IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6), konfigurace adres IPv4 a IPv6 je povinná. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nového fondu bran.
 • Během vytváření nové brány můžete konfigurovat adresy IPv4 i IPv6. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nové brány.

Nastavení adresy IPv6 na bránách pro nové nasazení

 1. Vytvořte fond bran s typem verze IP IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6).
 2. Nasaďte novou bránu. Můžete konfigurovat adresy IPv4 a IPv6 na veřejném rozhraní pomocí protokolu netplan, pokud protokol IPv6 není v metadatech k dispozici.

  Následující příklad zobrazuje vzorovou konfiguraci:

  root@gateway-1:~# cat /etc/netplan/interfaces.yaml
  network:
   ethernets:
    eth0:
     addresses: [169.254.10.2/29, 'fd00:ff01:0:1::2/64']
     routes:
     - {metric: 1, to: 0.0.0.0/0, via: 169.254.10.1}
     - {metric: 1, to: '0::0/0', via: 'fd00:ff01:0:1::1'}
    eth1:
     addresses: [101.101.101.11/24]
     routes:
     - {metric: 2, to: 0.0.0.0/0, via: 101.101.101.10}
    eth2:
     addresses: [192.168.0.111/24]
   renderer: networkd
   version: 2
  root@gateway-1:~#
 3. Po aktualizaci netplan spusťte sudo netplan apply, aby byla konfigurace aplikována.
  root@gateway-1:~# sudo netplan apply
  root@gateway-1:~#
 4. Aktivujte bránu pomocí adresy IPv4 systému Orchestrator.
 5. Po aktivaci předá systém Orchestrator informace IPv4 i IPv6 do zařízení Edge.
 6. Vytvořte profil operátora a vyberte softwarovou verzi Edge jako 4.3.0. Jakmile je tento profil operátora přiřazen k zařízením Edge, umožňuje systém Orchestrator možnosti nastavení konfigurací souvisejících s protokolem IPv6.

Nastavte adresu IPv6 na bránách migrovaných z předchozího vydání

 1. Upgradujte brány na verzi 4.3.0.
 2. Přidružte brány k novému fondu bran pro usnadnění provozu. Brány ve fondu bran duálního režimu se používají pro různá zařízení Edge s nejnovější verzí softwaru.
 3. Předpokládejme například, že jsou ve fondu výchozích bran k dispozici dvě brány s aktivním protokolem pouze Ipv4.
 4. Brány migrujte následujícím způsobem:
  1. Vytvořte nový fond bran s typem verze IP IPV4 a IPv6 (IPV4 and IPv6).
  2. Odstraňte brány ze starého fondu bran a deaktivujte je. Odstraňte instance brány ze systému Orchestrator a znovu použijte adresu IPv4.
  3. V prostředí brány aktualizujte konfigurace netplan na IPv6 následujícím způsobem:
   root@gateway-1:~# cat /etc/netplan/interfaces.yaml
   network:
   ethernets:
   eth0:
   addresses: [169.254.10.2/29, 'fd00:ff01:0:1::2/64']
   routes:
   - {metric: 1, to: 0.0.0.0/0, via: 169.254.10.1}
   - {metric: 1, to: '0::0/0', via: 'fd00:ff01:0:1::1'}
   eth1:
   addresses: [101.101.101.11/24]
   routes:
   - {metric: 2, to: 0.0.0.0/0, via: 101.101.101.10}
   eth2:
   addresses: [192.168.0.111/24]
   renderer: networkd
   version: 2
   root@gateway-1:~#
   root@gateway-1:~# sudo netplan apply
   root@gateway-1:~#
 5. V systému Orchestrator vytvořte novou bránu s adresami IPv4 a IPv6 a vyberte nový fond bran duálního režimu.
 6. Aktivujte bránu pomocí adresy IPv4 systému Orchestrator.
 7. Jakmile bude fond bran přiřazen zákazníkovi, systém Orchestrator nasadí konfigurace.
 8. Vytvořte profil operátora a vyberte softwarovou verzi Edge jako 4.3.0. Jakmile je tento profil operátora přiřazen k zařízením Edge, umožňuje systém Orchestrator možnosti nastavení konfigurací souvisejících s protokolem IPv6.

Další informace naleznete v následujícím tématu: