Můžete sledovat stav a využití dat v síti u bran Brány SD-WAN Gateway dostupných na portálu operátora.

Monitorování brány Brány SD-WAN Gateway:

Procedura

 1. Na portálu operátora klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
 3. Klikněte na možnost Správa brány (Gateway Management) > Brány (Gateways).

Výsledek

Stránka Brány (Gateways) zobrazuje seznam dostupných bran Brány SD-WAN Gateway.

Kliknutím na možnost Distribuce mapy (Map Distribution) rozbalíte a zobrazíte umístění bran Brány SD-WAN Gateway na mapě. Toto zobrazení je ve výchozím nastavení sbalené.

Chcete-li zobrazit více informací, klikněte na šipky před názvy jednotlivých bran Brány SD-WAN Gateway.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti:

 • Název (Name) – název brány Brány SD-WAN Gateway.
 • Stav (Status) – aktuální stav brány Brány SD-WAN Gateway. Stav může být jeden z následujících: Připojeno (Connected), Degradováno (Degraded), Deaktivováno (Disabled), Nikdy neaktivováno (Never Activated), Off-line (Offline), Mimo provoz (Out of Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
 • Procesor (CPU) – procento využití procesoru bránou Brány SD-WAN Gateway.
 • Paměť (Memory) – procento využití paměti bránou Brány SD-WAN Gateway.
 • Edge – počet Zařízení SD-WAN Edge, které jsou připojeny k bráně Brány SD-WAN Gateway.
 • Stav služby (Service State) – stav služby brány Brány SD-WAN Gateway. Stav může být jeden z následujících: Historický (Historical), V provozu (In Service), Mimo provoz (Out of Service), Nevyřízená služba (Pending Service) nebo Ztišeno (Quiesced).
 • IP adresa (IP Address) – IP adresa brány Brány SD-WAN Gateway.
 • Umístění (Location) – umístění brány Brány SD-WAN Gateway.

V poli Vyhledávat (Search) zadejte výraz pro vyhledání konkrétních podrobností. Kliknutím na ikonu Filtr nastavíte zobrazení podle konkrétních kritérií.

Klikněte na možnost CSV a stáhněte si zprávu o Brány SD-WAN Gateway ve formátu CSV.

Kliknutím na odkaz na bránu Brány SD-WAN Gatewayzobrazíte další podrobnosti o vybrané bráně Brány SD-WAN Gateway.

Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují vlastnosti, stav, umístění, využití zákazníky a Fond bran SD-WAN Gateway Pool vybrané brány Brány SD-WAN Gateway.

Poznámka: Podrobnosti brány Brány SD-WAN Gateway lze zobrazit pouze pomocí této karty. Chcete-li konfigurovat informace o bráně Brány SD-WAN Gateway, přejděte na stránku Brány (Gateways) na portálu operátora.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) zobrazíte informace o využití vybrané brány Brány SD-WAN Gateway.

Další informace o zobrazení dat naleznete v tématu Monitorování bran.