VMware nabízí úvodní mapu aplikací obsahující možné aplikace. Podle potřeby můžete také nahrát vlastní soubor JSON s aplikacemi, které chcete používat v podnikových zásadách.

V portálu operátora klikněte na položku Mapy aplikací (Application Maps).

  1. Při nahrávání souboru s mapou klikněte buď na tlačítko Nahrát mapu aplikací (Upload Application Map), nebo Akce (Actions) > Nahrát mapu aplikací (Upload Application Map).
  2. V okně Nahrát mapu aplikací (Upload Application Map) zvolte soubor s mapou aplikací.

    upload-application-maps-dialog

    Po ověření obsahu se soubor nahraje.

Nahrané soubory si můžete prohlédnout v okně Mapy aplikací (Application Maps) a v případě potřeby si můžete soubor stáhnout.

Postup přiřazení mapy aplikací k profilu operátora najdete v tématu Správa profilů operátorů.