Novinky ve verzi 4.4.0

Funkce Popis
Složené role Poskytuje výchozí složené role, které jsou kombinací různých funkčních rolí seskupených z různých kategorií. Můžete rovněž vytvořit nové vlastní složené role. Viz téma Role.
Vylepšení přizpůsobení rolí Umožňuje přizpůsobovat nové dostupné funkční role s různými sadami oprávnění pro roli. Viz téma Přizpůsobení role.
Přiřazení složených rolí uživateli operátora Umožňuje vytvořit nového uživatele operátora se složenými rolemi. Viz téma Vytvoření nového uživatele typu operátor.
Mapování složených rolí na autentizaci RADIUS. Umožňuje mapovat složené role na operátory a podnikové uživatele při konfiguraci autentizace RADIUS pomocí možnosti Mapa rolí (Role Map). Viz téma Konfigurace autentizace RADIUS.
Konfigurace služby Umožňuje vytvářet a konfigurovat zákazníky s různými sadami služeb, ke kterým má zákazník přístup. Role a oprávnění, která jsou dostupná pro vybranou službu, jsou přiřazena zákazníkovi. Viz téma Správa zákazníků.

Předchozí verze VMware SD-WAN

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware.