Novinky ve verzi 4.4.0

Funkce Popis
Složené role Poskytuje výchozí složené role, které jsou kombinací různých funkčních rolí seskupených z různých kategorií. Můžete rovněž vytvořit nové vlastní složené role. Viz téma Role.
Vylepšení přizpůsobení rolí Umožňuje přizpůsobovat nové dostupné funkční role s různými sadami oprávnění pro roli. Viz téma Přizpůsobení role.
Přiřazení složených rolí uživateli partnera Umožňuje vytvořit nového uživatele partnera se složenými rolemi. Viz téma Vytvoření nového administrátora partnera.
Mapování složených rolí na autentizaci jednotného přihlašování Umožňuje při konfiguraci jednotného přihlašování mapovat složené role na uživatele partnera pomocí možnosti Mapa rolí (Role Map). Viz téma Konfigurace jednotného přihlašování uživatelů partnerů.
Konfigurace služby Umožňuje vytvářet a konfigurovat zákazníky s různými sadami služeb, ke kterým má zákazník přístup. Role a oprávnění, která jsou dostupná pro vybranou službu, jsou přiřazena zákazníkovi. Viz téma Správa zákazníků.

Úplný seznam nových a aktualizovaných sekcí dokumentace pro administrátory naleznete v příručce pro administrátory softwaru VMware SD-WAN.

Předchozí verze VMware SD-WAN

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware.