Vícezdrojové QoS inteligentně přiřazuje šířku pásma vzdáleným zdrojům (např. bránám, hubům, jiným zařízením Edge) na základě místní dostupnosti a priority provozu.

Aktivace vícezdrojového QOS pro profil:

Procedura

  1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  2. Buď klikněte na ikonu Zařízení vedle profilu, u kterého chcete aktivovat vícezdrojové QoS, nebo klikněte na odkaz k profilu a poté přejděte na kartu Zařízení (Device) .
  3. Přejděte dolů do části Vícezdrojové QoS (Multi-Source QOS) a poté zapněte přepínač Vícezdrojové QoS (Multi-Source QOS).
  4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Nastavení vícezdrojového QoS je pro profil aktivováno.

Chcete-li toto nastavení přepsat na úrovni zařízení Edge, přejděte do části Konfigurovat > Zařízení Edge > Zařízení (Configure > Edges > Device) a poté přejděte dolů do oblasti Vícezdrojové QoS (Multi-Source QOS) . Zaškrtněte políčko Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override) a poté vypněte nebo zapněte přepínač Vícezdrojové QoS (Multi-Source QOS) v závislosti na svých požadavcích.