Tato část popisuje způsob iniciace aktivace Edge.

Jakmile je konfigurace Edge uložena, je jí přiřazen aktivační klíč. Aktivaci Edge zahájíte kliknutím na odkaz Zaslat aktivační e-mail (Send Activation Email) na kartě Přehled Edge (Edge Overview).

configure-edge-vpn-send-activation-email

Zobrazí se dialogové okno Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) s doporučeným e-mailem, který bude odeslán kontaktu pro danou lokalitu. Kontakt pro danou lokalitu obdrží jednoduché pokyny pro připojení a aktivaci hardwaru Edge. Do e-mailu doplňte další pokyny pro připojení specifických sítí LAN a WAN k Edge.

configure-edge-vpn-send-activation-email-dialog

Poznámka:
  • U zařízení Edge 510 LTE se aktivační e-mail skládá z mobilních nastavení, jako je SIM PIN, síť, APN a uživatelské jméno. Je požadována podporovaná tovární výchozí bitová kopie.
  • U zařízení 610, 620, 640, 680 a 610 LTE s SFP, která jsou konfigurována s ADSL2/VDSL2, se aktivační e-mail skládá z nastavení konfigurace, jako je Profil, PVC, VPC atd. Je požadována podporovaná tovární výchozí bitová kopie.

Vzdálená diagnostika zařízení 510 LTE a 6X0:

  • Pokud konfigurujete zařízení Edge 510 LTE, můžete spustit diagnostický test „Informace o modemu LTE (LTE Modem Information)“ pro účely řešení potíží. Diagnostický test Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) načte diagnostické informace, jako je síla signálu, informace o připojení atd.
  • Diagnostický test Stav DSL (DSL Status) je k dispozici pouze pro zařízení 610, 620, 640 a 680. Spuštěním tohoto testu se zobrazí stav DSL, který zahrnuje informace jako režim (Mode) (Standard nebo DSL), profil, režim xDSL atd.

Informace o tom, jak spustit diagnostický test, naleznete v tématu Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics).