Stránka Události (Events) zobrazuje události generované nástrojem SD-WAN Orchestrator. Tyto události vám pomohou určit provozní stav systému.

Chcete-li zobrazit stránku Události (Events):

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Události (Events).

Výsledek

Stránka Události (Events) zobrazuje seznam událostí.

Z rozevírací nabídky můžete vybrat konkrétní časové období pro zobrazení událostí ve vybraném období. Kliknutím na odkaz na název události zobrazíte další podrobnosti.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se konkrétních událostí, můžete použít možnost filtru. Kritéria definujete kliknutím na ikonu filtru v nabídce Vyhledávat (Search).

Chcete-li stáhnout zprávu o událostech ve formátu CSV, klikněte na možnost CSV.

V okně Události (Events) se zobrazují následující podrobnosti:

Možnost Popis
Událost (Event) Název události
Uživatel (User) Jméno uživatele pro události, které se uživatele týkají.
Segment Název segmentu pro události související se segmentem.
Edge Název Edge pro události související s Edge.
Závažnost (Severity) Závažnost události. Dostupné možnosti jsou: Výstraha (Alert), Kritická (Critical), Ladění (Debug), Nouzová (Emergency), Chyba (Error), Informace (Info), Oznámení (Notice) a Upozornění (Warning).
Čas (Time) Datum a čas události.
Zpráva (Message) Stručný popis události.