VMware umožňuje podnikovým uživatelům definovat a konfigurovat instanci Cíl mimo SD-WAN a vytvořit bezpečné tunelové propojení IPsec do Cíl mimo SD-WAN prostřednictvím Brána SD-WAN Gateway.

Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány:

Procedura

 1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  Otevře se obrazovka Služby (Services).
 2. V oblasti Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (Non SD-WAN Destinations via Gateway) klikněte na tlačítko Nový (New).
  Zobrazí se dialogové okno Nové cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
 3. Do textového pole Název (Name) zadejte název Cíl mimo SD-WAN.
 4. Z rozevírací nabídky Typ (Type) vyberte typ tunelového propojení IPsec.
  VMware podporuje konfigurace těchto typů Cíl mimo SD-WAN prostřednictvím Brána SD-WAN Gateway:
  • Brána AWS VPN (AWS VPN Gateway)
   Poznámka: Brána AWS VPN je ve verzi 4.3 nová. Zákazníci mohou také pro brány NVS pro AWS používat různé primární veřejné IP adresy a sekundární veřejné IP adresy.
  • Kontrolní bod
  • Cisco ASA
  • Cisco ISR
  • Obecný směrovač IKEv2 (VPN podle směrování)
  • Virtuální hub Microsoft Azure
  • Palo Alto
  • SonicWALL
  • Zscaler
  • Obecný směrovač IKEv1 (VPN podle směrování)
  • Obecná brána firewall (VPN na základě zásad)
   Poznámka: VMware podporuje Cíl mimo SD-WAN z brány založené jak na obecných trasách, tak na trasách založených na zásadách.
 5. Zadejte IP adresu primární brány VPN (a je-li třeba, také sekundární brány VPN) a klikněte na možnost Další (Next).
  Cíl mimo SD-WAN je vytvořena.
  Poznámka: Pro podporu druhu datového centra typu Cíl mimo SD-WAN budete kromě připojení IPsec muset nakonfigurovat místní podsítě Cíl mimo SD-WAN v systému VMware.

Jak pokračovat dále