Šablona možností linky poskytuje mapování mezi linkUUID a indexem rozhraní, na který tato linka směřuje. Ze šablony možností linky lze rovněž získat název linky, který je možné nakonfigurovat v nástroji .

ID šablony: 276

Šablona možností linky se odesílá každých 5 minut.

ID prvku (ID podnikového prvku) Název Typ Popis Verze příslušného Edge

45008 (12240)

linkUUID

octetArray(16)

ID interní linky VMware.

3.3.2

45078 (12310)

linkName

řetězec

Krátký název jednoznačně popisující linku. Jde o pole konfigurovatelné v nástroji Orchestrator.

3.3.2
10

ingressInterface

unsigned32

Index základního rozhraní, na které tato linka směřuje. Hodnota se shoduje s hodnotou spravovaného objektu. ifIndex jak je definováno v [RFC2863].

3.3.2
58

vlanId

unsigned16

ID VLAN této linky. Na rozhraní může být více než jedna linka odlišená tímto ID VLAN.

3.3.2
8

sourceIP

unsigned32

Zdrojová IP adresa pro tuto linku.

3.3.2
15

nextHopIP

unsigned32

Adresa IP dalšího hopu pro tuto linku.

3.3.2