Můžete zobrazit události související s relacemi BGP.

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Události (Events).

Chcete-li zobrazit události související s BGP, můžete použít možnost filtru. Klikněte na rozevírací šipku vedle možnosti Vyhledávat (Search) a vyberte filtrování podle sloupce Událost (Event) nebo podle sloupce Zpráva (Message).

Následují události související s BGP.

  • Byla vytvořena relace protokolu BGP se sousední bránou.
  • Byla vytvořena relace protokolu BGP se sousedním zařízením Edge
  • Byla vytvořena relace protokolu BGPv6 se sousedním zařízením Edge
  • Sousední zařízení Edge BGP je nedostupné.
  • Sousední zařízení Edge BGPv6 je nedostupné
  • BGP Neighbor brány je nedostupný.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat události.

Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.

Klikněte na tlačítko Události (Events). Kritéria filtrování událostí BGP definujete kliknutím na ikonu filtru v nabídce Vyhledávat (Search).

Následující obrázek zobrazuje některé z událostí BGP.