VMware umožňuje podnikovým uživatelům definovat a konfigurovat instanci Cíl mimo SD-WAN a vytvořit bezpečné tunelové propojení IPsec přímo z Zařízení SD-WAN Edge do Cíl mimo SD-WAN.

Poznámka: VMware nyní podporuje Cíl mimo SD-WAN typu Obecný směrovač IKEv2 (VPN podle směrování) (Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)) a Obecný směrovač IKEv1 (VPN podle směrování) (Generic IKEv1 Router (Route Based VPN)) z Edge. To umožní Edge vytvořit tunelové propojení IPsec pro datové centrum AWS nebo datové centrum Azure. V současnosti VMware podporuje tunelové propojení IPsec pouze datová centra AWS a Azure.

Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím Edge:

Procedura

 1. Na navigačním panelu v aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services).
  Otevře se obrazovka Služby (Services).
 2. V oblasti Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge (Non SD-WAN Destinations via Edge) klikněte na tlačítko Nový (New).
  Zobrazí se dialogové okno Cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím Edge(Non SD-WAN Destinations via Edge).
 3. Do textového pole Název služby (Service Name) zadejte název Cíl mimo SD-WAN.
 4. Z rozevírací nabídky Typ služby (Service Type) vyberte jako typ tunelového propojení IPsec možnost Obecný směrovač IKEv2 (VPN podle směrování) (Generic IKEv2 Router (Route Based VPN)) nebo Obecný směrovač IKEv1 (VPN podle směrování) (Generic IKEv1 Router (Route Based VPN)).
 5. Klikněte na tlačítko Další (Next).
  Cíl mimo SD-WAN je vytvořena.
  Poznámka: Pro podporu druhu datového centra typu Cíl mimo SD-WAN budete kromě připojení IPsec muset nakonfigurovat místní podsítě Cíl mimo SD-WAN v systému VMware.

Jak pokračovat dále