Můžete povolit vysokou dostupnost (HA) na dvojici Edge, abyste zajistili redundanci.

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
  2. Vyberte Zařízení SD-WAN Edge profil ze seznamu a klikněte na kartu Zařízení (Device).
  3. Přejděte dolů do oblasti Vysoká dostupnost (High Availability) klikněte na možnost Párování aktivního/pohotovostního režimu (Active Standby Pair).

  4. Klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes) v horní části okna Zařízení (Device).

V závislosti na modelu je rozhraní HA pro připojení páru vybráno takto:

  • Pro Edge 520, 520v a 540: Port LAN1 se používá jako HA rozhraní a DPDK není na těchto platformách povolen.
  • Pro Edge 510, 610, 620, 640, 680, 840, 2000, 3400, 3800: Port GE1 se používá jako rozhraní HA a na těchto platformách je povolen DPDK.
Poznámka: Výše uvedená rozhraní HA jsou vybrána automaticky a nelze je konfigurovat ručně.

Ve výchozím nastavení používá vysoká dostupnost běžnou virtuální adresu MAC na podporu bezproblémového převzetí služeb při selhání mezi zařízeními. Pokud potřebujete v určitých virtuálních prostředích použít jedinečnou adresu MAC namísto generování běžné nebo sdílené virtuální adresy MAC, můžete zaškrtnout políčko Zavést pomocí unikátní adresy MAC sítě LAN (Deploy with Unique LAN mac), které je ve výchozím nastavení deaktivováno. Tato možnost použije fyzickou adresu MAC pro hardwarové zařízení Edge a přiřazenou adresu MAC pro virtuální zařízení Edge. LAN a směrovaná LAN používají fyzickou adresu MAC a linky WAN používají virtuální adresu MAC.

Aktivaci nebo deaktivaci možnosti Zavést pomocí unikátní adresy MAC sítě LAN (Deploy with Unique LAN mac) můžete provést pouze, pokud aktivujete vysokou dostupnost volbou Párování aktivního/pohotovostního režimu (Active Standby Pair). Jakmile je vysoká dostupnost povolena, nemůžete později aktivovat ani deaktivovat možnost Zavést pomocí unikátní adresy MAC sítě LAN (Deploy with Unique LAN mac).

Pokud potřebujete možnost aktivovat nebo deaktivovat, vypněte vysokou dostupnost dle následujícího postupu:

  1. V části Vysoká dostupnost (High Availability) klikněte na možnost Žádný (None).
  2. Klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes) v horní části okna Zařízení (Device).

Znovu aktivujte vysokou dostupnost a poté klikněte na políčko Zavést pomocí unikátní adresy MAC sítě LAN (Deploy with Unique LAN mac), abyste možnost aktivovali nebo deaktivovali.