Existují dva typy trasování: příchozí a odchozí.

  • Příchozí trasování zahrnuje předvolby, které lze zjistit nebo ignorovat pomocí protokolu OSPF a nainstalovat do mechanismu řízení datového overlay toku.
  • Odchozí trasování definuje předpony, kterou mohou být redistribuovány do protokolu OSPF.

    routing-ospf-route-filters