SD-WAN Orchestrator můžete nakonfigurovat pro integraci virtuální sítě Azure WAN a Brána SD-WAN Gateway s cílem povolit připojení větve k Azure VPN.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je funkce virtuální sítě WAN Azure deaktivována. Pokud budete chtít tuto funkci povolit, musí primární uživatel typu operátor nastavit systémovou vlastnost session.options.enableAzureVirtualWAN na hodnotu true.

Před zahájením konfigurace aplikace SD-WAN Orchestrator pro Azure Virtual WAN – automatizaci Brána SD-WAN Gateway se ujistěte, že jste dokončili všechny kroky popsané v částech Předpokládaná konfigurace AzureKonfigurace virtuální sítě Azure WAN pro připojení větve k Azure VPN.

Podrobné pokyny pro různé postupy, které je během integrace virtuální sítě Azure WAN a Brána SD-WAN Gateway třeba provést na straně SD-WAN Orchestrator, najdete zde:

Údaje o síťových službách Cíle mimo SD-WAN nakonfigurovaných pro podnik naleznete v části Monitorování Cíle mimo SD-WAN.