Popisuje formát zprávy Syslog pro protokoly brány firewall s příkladem.

Formát zprávy syslogu IETF (RFC 3164)

<%PRI%>%timegenerated% %HOSTNAME% %syslogtag%%msg

Následuje vzorová zpráva syslogu.

<158>Dec 17 07:21:16 b1-edge1 velocloud.sdwan: ACTION=VCF Open FW_POLICY_NAME=test SID=0000012278 SEGMENT_NAME=Global Segment IN="IFNAME" PROTO=ICMP SRC=x.x.x.x DST=x.x.x.x DEST_NAME=Internet-via-gateway-3
Zprávu lze rozdělit následovně:
 • Priorita: zařízení * 8 + závažnost (local3 a info) – 158
 • Datum: 17. prosince
 • Čas: 7:21:16
 • Název hostitele: b1-edge1
 • Tag syslogu: velocloud.sdwan
 • Message - ACTION=VCF Open FW_POLICY_NAME=test SID=0000012278 SEGMENT_NAME=Global Segment IN="IFNAME" PROTO=ICMP SRC=x.x.x.x DST=x.x.x.x DEST_NAME=Internet-via-gateway-3
VMware podporuje následující zprávy protokolu brány firewall:
 • S povolenou stavovou bránou firewall:
  • Otevřít (Open) – Relace toku provozu byla zahájena.
  • Zavřít (Close) – Relace toku provozu skončila kvůli vypršení časového limitu relace nebo je relace vyprázdněna přes Orchestrator.
  • Zakázat (Deny) – Pokud relace odpovídá pravidlu Zakázat, zobrazí se zpráva protokolu odepření a paket bude zahozen. V případě TCP bude do zdroje odeslán reset.
  • Aktualizovat (Update) – U všech probíhajících relací se zobrazí zpráva protokolu aktualizace, pokud je prostřednictvím nástroje Orchestrator přidáno nebo změněno pravidlo brány firewall.
 • S deaktivovanou stavovou bránou firewall:
  • Povolit
  • Odmítnout
Tabulka 1. Pole zprávy protokolu brány firewall
Pole Popis
FW_POLICY_NAME Název zásady brány firewall použitý pro relaci.
SID Jedinečné identifikační číslo použité pro každou relaci.
SVLAN ID sítě VLAN zdrojového zařízení.
DVLAN ID sítě VLAN cílového zařízení.
SEGMENT_NAME Název segmentu, do kterého relace patří
IN Název rozhraní, ve kterém byl přijat první paket relace. V případě paketů přijatých v překrytí bude v tomto poli uveden výraz VPN. U všech ostatních paketů (přijatých prostřednictvím podřízené vrstvy) se v tomto poli zobrazí název rozhraní v Edge.
PROTO Typ protokolu IP adresy, který relace používá. Možné hodnoty jsou TCP, UDP, GRE, ESP a ICMP.
SRC Zdrojová IP adresa relace v desítkovém zápisu s tečkami.
DST Cílová IP adresa relace v desítkovém zápisu s tečkami.
SPT Číslo zdrojového portu relace. Toto pole se používá pouze v případě, že se pro underlay přenos používá UDP/TCP.
DPT Číslo cílového portu relace. Toto pole se používá pouze v případě, že se pro underlay přenos používá UDP/TCP.
DEST_NAME Název vzdáleného zařízení v rámci relace. Možné hodnoty jsou:
 • CSS-Backhaul – pro provoz do služby pro zabezpečení cloudu z Edge.
 • Internet-via-<egress-iface-name> – pro cloudový provoz přicházející přímo z Edge za použití podnikových zásad.
 • Internet-BH-via-<název hubu páteřního připojení> – pro cloudově vázaný provoz přecházejí do sítě internet prostřednictvím hubu páteřního připojení za použití podnikových zásad.
 • <Název vzdáleného Edge>-via-Hub – pro provoz VPN procházející hubem.
 • <Název vzdáleného Edge>-Via-DE2E – pro provoz VPN procházející mezi Edge prostřednictvím přímého tunelového propojení VCMP.
 • <Název vzdáleného Edge>-via-Gateway – pro provoz VPN procházející cloudovou bránou.
 • NVS-via-<název brány> – pro provoz Cíl mimo SD-WAN procházející cloudovou bránou.
 • Internet-via-<název brány> – pro internetový provoz procházející cloudovou bránou.
NAT_SRC Zdrojová IP adresa použitá pro překlad síťové adresy zdroje přímého internetového provozu.
NAT_SPT Port zdroje použití pro patting přímého internetového provozu.
APPLICATION Název aplikace, do které byla relace zařazena v rámci filtrování DPI Engine. Toto pole je dostupné pouze pro zprávy z protokolu „Zavřít“.
BYTES_SENT Objem odeslaných dat (v bajtech) v rámci relace. Toto pole je dostupné pouze pro zprávy z protokolu „Zavřít“.
BYTES_RECEIVED Objem přijatých dat (v bajtech) v rámci relace. Toto pole je dostupné pouze pro zprávy z protokolu „Zavřít“.
DURATION_SECS Doba, po kterou byla relace aktivní. Toto pole je dostupné pouze pro zprávy z protokolu „Zavřít“.
REASON Důvod ukončení nebo zamítnutí relace. Možné hodnoty jsou:
 • Porušení stavu (State Violation)
 • Reset
 • Vyčištěno (Purged)
 • Zastaralé (Aged-out)
 • Přijatý příznak FIN (Fin-Received)
 • Přijatý příznak RST (RST-Received)
 • Chyba (Error)
Toto pole je dostupné pro zprávy z protokolu „Zavřít“ a „Odmítnout“.