Nastavení statické trasy (Static Route Settings) jsou užitečná pro zvláštní případy, ve kterých jsou statické trasy vyžadovány pro existující zařízení připojená k síti (jako např. tiskárny). Je možné přidat nebo odstranit nastavení statické trasy pro zařízení Edge.

Konfigurace nastavení statické trasy:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na Nastavení statické trasy (Static Route Settings).
 4. Na kartě IPv4 lze nakonfigurovat statické trasy pro adresy IPv4.

  Kliknutím na kartu IPv6 lze nakonfigurovat statické trasy pro adresy IPv6.

  Nakonfigurujte nastavení následujícím způsobem:

  Možnost Popis
  Podsíť (Subnet)

  Zadejte adresu IPv4 nebo IPv6 podsítě statické trasy, která se má vysílat.

  Podsíť IPv6 podporuje následující formát adresy:
  • Globální adresa unicast IPv6 (2001:CAFE:0:2::1)
  • Jedinečná místní adresa IPv6 (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  • Výchozí IPv6 (::/0)
  Zdrojová IP adresa Zadejte odpovídající adresu IPv4 nebo IPv6 vybrané sítě VLAN. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že zaškrtnete pole VLAN.
  Další přeskok

  Zadejte adresu IPv4 nebo IPv6 dalšího přeskoku pro statickou trasu.

  Další přeskok IPv6 podporuje následující formát adresy:

  • Globální adresa unicast IPv6 (2001:CAFE:0:2::1)
  • Jedinečná místní adresa IPv6 (FD00::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  • Linka IPv6 – místní adresa (FE80::1234:BEFF:ACE:E0A4)
  Rozhraní Vyberte rozhraní WAN, na které bude statická trasa vázána.
  VLAN Zaškrtněte toto pole a vložte ID sítě VLAN.
  Vytížení (Cost) Definujte vytížení jednotlivých tras. Povolený rozsah je od 0 do 255.
  Preferované (Preferred)

  Zaškrtnutím tohoto pole dojde ke spárování statické trasy jako první, i když je dostupná trasa VPN s nižšími náklady. Pokud nezvolíte tuto možnost, dojde ke spárování jakékoli dostupné trasy VPN, i když má tato trasa VPN vyšší náklady než statická trasa.

  Statická trasa bude spárovaná pouze v případě, že nejsou k dispozici odpovídající trasy VPN.

  Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro typ adresy IPv6.
  Vysílat (Advertise)

  Zaškrtněte toto pole, chcete-li vysílat trasu přes VPN. Ostatní zařízení Edge v síti budou mít přístup ke zdroji. Nevolte tuto možnost, pokud je privátní zdroj, například osobní tiskárna pracovníků pracujících na dálku, nakonfigurován jako statická trasa a ostatním uživatelům je třeba zabránit v přístupu ke zdroji. Tato možnost se deaktivuje, když vypnete možnost Preferovaná (Preferred).

  Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro typ adresy IPv6.
  Testování paměti modulu ICMP

  Číslo testování paměti modulu ICMP vyberte z rozevírací nabídky. Zařízení SD-WAN Edge používá sondu ICMP pro kontrolu dostupnosti konkrétní IP adresy a upozorní na převzetí služeb v případě, že IP adresa není dosažitelná.

  Poznámka: Tato možnost není podporována pro typ adresy IPv6.
  Popis Vložte volitelný popis statické trasy.

  Kromě toho je možné konfigurovat statické trasy NSD. Statické trasy NSD se konfigurují v části Síťové služby (Network Services) a jsou vypsány v části Nastavení statické trasy (Static Route Settings) pro adresy IPv4. Je možné upravit dodatečné příznaky, například Náklady (Cost), Preferovaná (Preferred) a Vysílat (Advertise). Sloupec Brána (Gateway) se aktualizuje pouze pro statické trasy NSD prostřednictvím brány. Nelze upravovat možnost Vysílat (Advertise) pro statické trasy NSD prostřednictvím brány.

 5. Klikněte na možnost Uložit změny (Save Changes) na kartě Zařízení (Device).