Můžete zobrazit události související s relacemi BFD.

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Události (Events).

Chcete-li zobrazit události související s BFD, můžete použít možnost filtru. Klikněte na rozevírací šipku vedle možnosti Vyhledávat (Search) a vyberte filtrování podle sloupce Událost (Event) nebo podle sloupce Zpráva (Message).

Níže jsou uvedeny události související s relacemi BFD.

  • Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousední bránou.
  • Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousedním Edge.
  • Byla vytvořena relace protokolu BFDv6 se sousedním zařízením Edge
  • Konfigurace BFD Edge
  • Konfigurace BFD IPv6 Edge
  • Sousední zařízení Edge BFD je nedostupné.
  • Sousední zařízení Edge BFDv6 je nedostupné
  • BFD Neighbor brány je nedostupný.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat události.

Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.

Klikněte na tlačítko Události (Events). Kritéria filtrování BFD definujete kliknutím na ikonu filtru vedle možnosti Vyhledávat (Search).

Následující obrázek zobrazuje některé z událostí BFD.