SD-WAN Orchestrator umožňuje konfigurovat výstrahy, které pomáhají upozornit podnikové administrátory nebo jiné zaměstnance podpory na vzniklé události.

Požadavky

Ujistěte se, že jste nakonfigurovali příslušné výstrahy spolu se zpožděním oznámení v nabídce Konfigurovat (Configure) > Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications). Viz téma Konfigurace výstrah.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).

Výsledek

Okno Výstrahy (Alerts) zobrazuje výstrahy přijaté pro různé typy událostí:

Z rozevírací nabídky můžete vybrat konkrétní časové období pro zobrazení výstrah ve vybraném období.

Chcete-li zobrazit podrobnosti konkrétních výstrah, můžete použít možnost filtru. Kritéria definujete kliknutím na ikonu filtru v nabídce Vyhledávat (Search).

Chcete-li stáhnout zprávu o výstrahách ve formátu CSV, klikněte na možnost CSV. Můžete se také rozhodnout zahrnout výstrahy operátora.

Okno výstrah zobrazuje následující podrobnosti:

Možnost Popis
Čas spouštěče (Trigger Time) Čas, kdy se výstraha spustila.
Čas oznámení (Notification Time) Čas, kdy operátor nebo zákazník obdrželi výstrahu. Čas oznámení závisí na době zpoždění nakonfigurované na stránce Výstrahy a oznámení (Alerts & Notifications).
Kategorie (Category) Určuje, zda je výstraha přijata operátorem nebo zákazníkem.
Typ (Type) Zobrazuje druh výstrahy.
Popis (Description) Zobrazí podrobnosti o Edge nebo o lince související s výstrahou. Kliknutím na odkaz zobrazený v tomto sloupci zobrazíte podrobnosti Edge nebo linky.
Stav (Status) Stav výstrahy jako Aktivní (Active), Uzavřeno (Closed) nebo Čeká na vyřízení (Pending).