Poté, co nakonfigurujete Cíl mimo SD-WAN typu ZscalerSD-WAN Orchestrator, budete muset přiřadit Cíl mimo SD-WAN k požadovanému profilu, aby došlo k vytvoření tunelového propojení mezi Brány SD-WAN Gateway a branami VPN Zscaler. Chcete-li přiřadit Cíl mimo SD-WAN ke konfiguračnímu profilu, proveďte následující kroky:

  1. V navigačním panelu SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
  2. Zvolte profil, ke kterému chcete přiřadit svou Cíl mimo SD-WAN typu Zscaler, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device). Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
  3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
  4. V nabídce Větev do cíle jiného než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway) zaškrtněte pole Aktivovat (Enable).
  5. Z rozevírací nabídky vyberte lokalitu Cíl mimo SD-WAN typu Zscaler pro navázání připojení VPN mezi větví a lokalitou Cíl mimo SD-WAN Zscaler.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).