Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných síťových službách pro podnik.

Zobrazení podrobností o síťových službách:
  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services).

Můžete zobrazit podrobnosti konfigurace následujících síťových služeb: