Můžete zobrazit podrobnosti o systémovém využívání sítě pro konkrétní Edge.

Zobrazení podrobností o systému:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Edge zobrazíte zařízení Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Systém (System).

Výsledek

Na kartě Systém (System) se zobrazují podrobnosti o systémovém využití sítě vybraným Edge.

Stránka zobrazuje grafické znázornění podrobností o použití následujících parametrů po dobu vybraného časového období spolu s minimální, maximální a průměrnou hodnotou.

  • Využití procesoru (CPU Utilization) – procento využití procesoru.
  • Využití paměti (Memory Utilization) – procento využití paměti.
  • Počet toků (Flow Count) – počet toků provozu.
  • Ztráty ve frontě předávání (Handoff Queue Drops) – Počet paketů zahozených kvůli nadměrnému přiřazení zdrojů Edge.
  • Počet tunelů (Tunnel Count) – počet relací tunelových propojení.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.