Složené role jsou skupinou funkčních rolí z různých kategorií funkčnosti.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující složené role:

Složené role Funkční role sítě Funkční role zabezpečení
Standardní správce podniku Podnikový administrátor sítě Podnikový administrátor zabezpečení
Primární podnikový uživatel Podnikový primární uživatel systému Orchestrator Podnikový primární uživatel pro zabezpečení
Podniková podpora Podpora podnikové sítě
Pouze ke čtení podniku Síť podniku – pouze pro čtení
Správce zabezpečení podniku Síť podniku – pouze pro čtení Podnikový administrátor zabezpečení
Zabezpečení podniku – pouze pro čtení Síť podniku – pouze pro čtení Zabezpečení podniku – pouze pro čtení
Správce sítě podniku Podnikový administrátor sítě Zabezpečení podniku – pouze pro čtení

Výše uvedené role můžete přiřadit uživateli při vytváření nového podnikového uživatele. Viz téma Vytvořit nového uživatele – administrátora.

Můžete také namapovat složenou roli při konfiguraci jednotného přihlašování. Viz téma Konfigurace jednotného přihlašování pro podnikového uživatele.

Pokud chcete zobrazit existující složené role spolu s popisem , navštivte část Správa složených rolí.

Pokud chcete vytvořit vlastní složenou roli , navštivte část Vytvoření nových složených rolí.

Můžete také upravit oprávnění rolí těchto funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení role.