Modul SFP xDSL lze zapojit do slotu SFP zařízení SD-WAN Edge 610 nebo SD-WAN Edge 610-LTE a použít v režimu ADSL2+/VDSL2. Tento modul musí být pořízen uživatelem.

Poznámka: Konfigurace DSL je dostupná pouze pro zařízení 610, 610-LTE, 620, 640 a 680.

Konfigurace SFP

Klikněte na rozhraní SFP, ke kterému je připojen konkrétní modul DSL. Když je připojen SFP, název slotu se zobrazí jako SFP1 a SFP2.

Konfigurace SFP (To Configure SFP):

 1. Klikněte na odkaz Upravit (Edit) ve sloupci Akce (Actions).
  Zobrazí se dialogové okno Rozhraní SFP1 (Interface SFP1) pro vybrané zařízení SD-WAN Edge.
  Poznámka: Následující kroky popisují pouze konfiguraci SFP. Popis dalších polí ve vybraném zařízení SD-WAN Edge naleznete v části Konfigurovat nastavení rozhraní (Configure Interface Settings).

 2. Chcete-li nakonfigurovat nastavení DSL, zaškrtněte pole Přepsat rozhraní (Override Interface).
 3. Zaškrtněte políčko Rozhraní povoleno (Interface Enabled).
 4. V oblasti Nastavení SFP (SFP Settings) jsou v rozevíracím seznamu k dispozici dvě možnosti, Standardní (Standard) a DSL. Jako modul SFP vyberte možnost DSL.

 5. V části Nastavení DSL (DSL Settings) nakonfigurujte následující položky:
  Možnost Popis
  Modul SFP (SFP Module) Jako výchozí je nastaven režim Standard. Jako modul pro použití portu SFP s vyššími službami šířky pásma můžete vybrat DSL.
  Nastavení DSL (DSL Settings) Možnost konfigurace nastavení digitální účastnické linky (DSL) je k dispozici, pokud nastavíte modul SFP jako DSL.
  režim DSL: VDSL2 Tato možnost je vybraná ve výchozím nastavení. Technologie digitálního účastnické linky (VDSL) s velmi vysokou bitovou rychlostí poskytuje rychlejší přenos dat. Linky VDSL spojují sítě poskytovatele služeb a zákaznické sítě za účelem provozování aplikací s vysokou přenosovou rychlostí prostřednictvím jednoho připojení.

  Když zvolíte VDSL2, vyberte z rozevírací nabídky Profil (Profile). Profil je seznam předem nakonfigurovaných nastavení VDSL2. Podporovány jsou následující profily: 17a a 30A.

  Režim DSL: ADSL2/2+ Technologie asymetrické digitální účastnické linky (ADSL) je součástí rodiny xDSL a používá se k přenosu dat s vysokou šířkou pásma. ADSL2 zvyšuje přenosovou rychlost a dosahuje výkonnosti, diagnostiky, pohotovostního režimu a interoperability modemů ADSL. ADSL2+ zdvojnásobí šířku pásma pro stahování.

  Pokud zvolíte ADSL2/2+, nakonfigurujte následující nastavení:

  • PVC – trvalý virtuální okruh (PVC) je softwarově definované logické připojení v síti, jako je například síť Frame Relay. Číslo PVC vyberte z rozevírací nabídky. Povolený rozsah je od 0 do 7.
  • VPI – identifikátor virtuální cesty (VPI) se používá k identifikaci cesty pro směrování paketů informací. Zadejte číslo VPI v rozsahu od 0 do 255.
  • VCI – identifikátor virtuálního kanálu (VCI) definuje pevný kanál, na kterém má být paket informací odeslán. Zadejte číslo VCI v rozsahu od 35 do 65 535.
  • PVC VLAN – nastavte síť VLAN tak, aby byla spuštěna přes PVC v modulu ATM. Zadejte ID VLAN od 1 do 4 094.
   Poznámka: Vydání 4.3 zavádí čtyři nové parametry pro PVC VLAN, jak je popsáno níže. Kliknutím na šipku vedle textového pole PVC VLAN zobrazíte tato nastavení.
   • VLAN TX: ID značkování VLAN pro odesílání. Podporované hodnoty jsou 1–4094.
   • VLAN RX: ID značkování VLAN pro příjem dat, podporované hodnoty jsou 1–4094.
   • VLAN TX OP: Operace, která se provádí pro odesílání dat PVC VLAN. Podporované hodnoty jsou 0–2.
   • VLAN RX OP: Operace, která se provádí pro příjem dat PVC VLAN, podporované hodnoty jsou 0–2.
 6. Kliknutím na možnost Aktualizovat SFP1 (Update SFP1) uložíte konfiguraci.