V této části je popsán postup aktivace vysoké dostupnosti Zařízení SD-WAN Edge.