Tato část popisuje instalaci systému SD-WAN Orchestrator.