V tomto oddílu je popsán postup upgradu systému SD-WAN Orchestrator s nasazením DR.