Tato část obsahuje pokyny k zotavení po havárii (DR) pro systém SD-WAN Orchestrator.