Následující příklad popisuje počet připojených zařízení Edge. Doporučujeme držet počet tunelů pod doporučenou hodnotou, aby se tak snížilo zatížení procesoru a zkrátila se doba zotavení po restartu.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --list_edges 2
{
  "vceCount": 156
}
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Pokud počet zařízení Edge překročí doporučenou hodnotu, zákazníci by měli být přesunuti do alternativních bran, aby se tak snížil počet zařízení Edge. Pokud počet zařízení Edge překročí maximální hodnotu, pohyb je třeba považovat za kritický.