Vysoká délka fronty v nekritických frontách je méně častá nebo méně pravděpodobně ovlivní zákazníky.

Monitorovat lze následují nekritické fronty.

vc_queue_vcmp_init – tato fronta poskytuje zprávy o vytvoření tunelu VCMP ve vztahu k nastavení nového tunelu. Brána omezuje příchozí požadavky tunelu na maximální povolenou rychlost zpracování, při které ještě (na základě dostupných jader) nedochází k narušení stávajícího přenosu dat. V důsledku toho se ve frontě na bráně s mnoha tunely očekává vysoká délka fronty.

Vytváření paketů v těchto frontách by mělo přicházet ve velkých dávkách po konkrétní události, jako je restart brány nebo přerušení přenosu, a během normálního provozu by nemělo dojít k výpadkům.

vc_queue_vcmp_ctrl_0 and vc_queue_vcmp_ctrl_1 – tato fronta poskytuje kontrolní zprávy o správě tunelů VCMP přijaté ve stávajících tunelech. Patří sem zprávy, jako jsou aktualizace trasy, aktualizace stavu cesty, prezenční signály, statistiky, synchronizace QoS a informace o tunelu.

Prakticky všechny kontrolní zprávy mají integrované mechanismy opakování, které tyto ztráty zohledňují, jako je například aktualizace trasy.

vc_queue_ike – Fronta zpracovává zprávy protokolu IKE ke správě klíčů a dalších stavů šifrovacích relací.

Obecně se jedná o provoz s malým objemem a je nepravděpodobné, že by zde došlo k hromadění paketů. V případě ztrát jsou zprávy IKE odeslány znovu.

Řízení přístupu (Admission Control) – Toto je mechanismus, kterým budou příchozí datové pakety zrušeny, když je systém nad kapacitou. Toto omezování pomáhá se zajištěním, že systém má dostatek zdrojů ke zpracování již nahromaděných paketů. Řízení přístupu je použito pouze u datových paketů.

Chcete-li ověřit, zda existují nějaké ztráty v řízení přístupu, použijte následující příkaz:

root@spperf-gateway-1:~# dispcnt -s admission_control -s over_capacity_drop 

gwd.pkttrace.admission_control_drop_clear = 1091568     0  /s
gwd.pkttrace.admission_control_drop_encrypted_vcmp = 365222 0  /s
gwd.pkttrace.admission_control_drop_encrypted_ip = 20001   0  /s
over_capacity_drop = 1461980                 0  /s