K ověření dat přijatých ze systému Orchestrator můžete použít konfiguraci uloženou v mezipaměti na branách.

Konfigurace je uložena v mezipaměti jako následující soubor: /opt/vc/bin/.gateway.info.

K zobrazení konfigurace v mezipaměti a ověření dat přijatých ze systému Orchestrator použijte skript /opt/vc/bin/getpolicy.py.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/getpolicy.py managementPlane
{
 "schemaVersion": "1.7.0", 
 "version": "0", 
 "data": {
  "heartBeatSeconds": 30, 
  "managementPlaneProxy": {
   "primary": "vco1-example.velocloud.net", 
   "secondary": null
  }, 
  "timeSliceSeconds": 300, 
  "vcoAddress": "1.2.3.4", 
  "statsUploadSeconds": 300
 }, 
 "module": "managementPlane"
}
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Výjimkou z výše uvedených pokynů je konfigurace řídicí roviny. Modul řídicí roviny obsahuje důvěrné informace, jako jsou předem sdílené klíče pro tunely Cíl mimo SD-WAN a nikdy se proto místně v mezipaměti neukládá. Proto pokud se brána restartuje a nepřipojí se k systému Orchestrator, komponenty a procesy, které vyžadují objekt BLOB řídicí roviny (např. Cíle mimo SD-WAN, předávání VLAN/VRF a trasování BGP), nebudou funkční, dokud se připojení k systému Orchestrator neobnoví.

Výjimkou je situace, kdy brána ztratí spojení s SD-WAN Orchestrator a neproběhne reset, všechny moduly řídicí roviny budou fungovat normálně.