Pomocí následujícího příkazu zobrazíte časové pásmo NTP. Časové pásmo brány musí být nastaveno jako Etc/UTC.

vcadmin@vcg1-example:~$ cat /etc/timezone
Etc/UTC
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Pokud je časové pásmo nesprávné, aktualizujte je pomocí následujících příkazů.

echo "Etc/UTC" | sudo tee /etc/timezone
sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata