Počet toků podporovaných bránou vychází ze systémové paměti. K dispozici je protokol, který reflektuje počet toků během spuštění.

Následující příklad popisuje protokol maximálního počtu podporovaných toků:

ERROR  [MAIN] gwd_get_max_flow_supported:35 Flow Admission: GWD 
Max flow supported: 1929780 soft limit:1157820 hard limit:1736730

V případě nadměrného počtu protokolů použijte jako referenci následující tabulku:

Paměť brány (GB) Maximální počet toků Kritický počet průtoků (90 % maximálního počtu toků)
4 245760 221184
8 491520 442368
16 983040 884736
32 1966080 1769472

Pokud limity toku dosáhnou kritické hranice, je potřeba systém vyšetřit a ověřit možnost úniku v oblasti toku.

Aktuální objekty toku v systému jsou následující:

vcadmin@vcg1-example:~$ sudo /opt/vc/bin/getcntr -c memb.mod_mp_flow_t.obj_cnt -d
        gwd-mem

Pokud jsou toky označeny jako neplatné, je třeba před restartováním služby brány vygenerovat diagnostický balíček a vymazat tak zastaralé toky. Pokud jsou toky označeny jako platné, je třeba zákazníky přesunout do alternativních bran a omezit tak objem toku.