Software Telegraf můžete nakonfigurovat tak, aby z bran přijímal nastavení syslogu.

Konfigurace agenta Telegraf jako příjemce syslogu:

Procedura

 1. Na portálu operátora klikněte na možnost Brány (Gateways).
 2. Otevře se stránka Brány (Gateways) se seznamem dostupných bran. Klikněte na odkaz na bránu. Detaily vybrané brány naleznete na stránce Konfigurace bran (Configure Gateways).
 3. Na kartě Přehled (Overview) přejděte dolů na možnost Nastavení syslogu (Syslog Settings) a jako příjemce syslogu nakonfigurujte IP adresu zpětné smyčky.
 4. Nakonfigurujte plugin vstupu do telegrafu pomocí protokolu a portu nakonfigurovaného v SD-WAN Orchestrator následujícím způsobem:
  [[inputs.syslog]]
   server = "tcp://:6514"
   framing = "non-transparent"
 5. Nakonfigurujte plugin výstupu.

Výsledek

Integrace agenta Telegraf odesílá data syslogu z bran do výstupních plug-in modulů a podrobnosti si můžete zobrazit na řídicích panelech ve vizuálním formátu.