Následující příklad popisuje počet VRF s podporou BGP.

vcadmin@vcg1-example:~$ /opt/vc/bin/debug.py --vrf | grep "my_asn" | wc -l
0
vcadmin@vcg1-example:~$ 

Pokud počet VRF s podporou BGP překročí maximální podporovanou hodnotu, zákazníci by měli být přesunuti do alternativních bran, aby se tak snížil počet.