VMware Edge Network Intelligence je řešení AIOps agnostické vůči dodavateli a zaměřené na podnikový Edge. Zajišťuje výkon, zabezpečení a automatickou opravu pro koncové uživatele a klienty z oblasti internetu věcí (IoT) prostřednictvím bezdrátové a kabelové sítě LAN, SD-WAN a služby SASE. Integrace řešení VMware Edge Network IntelligenceVMware pomáhá se zajištěním viditelnosti od SD-WAN v prostředí poboček, firemních areálů či domova. Tato integrace pomáhá VMware Edge Network Intelligence získávat data z různých stěžejních bodů jednotlivých aplikačních toků, mezi které patří bezdrátový řadič, přepínač LAN, síťové služby, Zařízení VMware SD-WAN Edge, Centrum VMware SD-WAN Hub, Brána VMware SD-WAN Gateway a metrika výkonu aplikace. Další informace naleznete v příručce konfigurace VMware Edge Network Intelligence.

Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci VMware Edge Network Intelligence na portálu SD-WAN Orchestrator. Z pozice superuživatele operátora můžete přidat nebo upravit hodnoty vlastností systému a zpřístupnit tak analytické služby v SD-WAN Orchestrator.

V následující tabulce najdete popis všech vlastností systému týkajících se VMware Edge Network Intelligence.

Systémová vlastnost Popis Hodnota
session.options.enableEdgeAnalytics Aktivujte analytické služby v nástroji SD-WAN Orchestrator. Ve výchozím nastavení je analytika povolena u systému Orchestrator s hostováním v cloudu.
Poznámka: Pro místní Orchestratory je tato systémová vlastnost ve výchozím nastavení nastavena na nepravda (false). Změňte hodnotu na pravda (true), pokud chcete aktivovat funkci Edge Network Intelligence.
pravda (true)
service.analytics.apiURL Adresa URL rozhraní API pro analýzu. https://integration.nyansa.com/vco/api/v0/graphql
service.analytics.apiToken Token API rozhraní API pro analýzu. SD-WAN Orchestrator používá adresu URL rozhraní API a token pro kontaktování modulu Cloud Analytics a vytvoření nových zákazníků/Zařízení SD-WAN Edge v modulu analýzy. S žádostí o získání tokenu API může uživatel operátora kontaktovat poskytovatele podpory. Více informací o tom, jak kontaktovat poskytovatele podpory, naleznete v tématech https://kb.vmware.com/s/article/53907 a https://www.vmware.com/support/contacts/us_support.html.
service.analytics.configEndpoint Koncový bod konfigurace pro analytické služby. config.nyansa.com
service.analytics.analyticsEndpointStatic Koncový bod analýzy statické IP pro analytické služby. loupe-m2.nyansa.com
service.analytics.analyticsEndpointDynamic Koncový bod analýzy dynamické IP pro analytické služby. loupe-m.nyansa.com