Systém VMware nabízí přístup k systémovým vlastnostem, které umožňují konfiguraci různých funkcí a možností dostupných v portálu Orchestrator.

V portálu operátora přejděte na stránku Systémové vlastnosti (System Properties), kde naleznete dostupné předdefinované systémové vlastnosti. Nahlédněte do tématu Seznam vlastností systému, kde jsou popsány některé systémové vlastnosti, které můžete z pozice operátora upravit.

Postup konfigurace systémových vlastností:

  1. Kliknutím na tlačítko Nová systémová vlastnost (New System Property) můžete přidat novou vlastnost.
  2. V okně Nová systémová vlastnost (New System Property) zadejte název nové vlastnosti a z rozevíracího seznamu vyberte Typ dat (Data Type).
  3. Zadejte hodnotu (Value) vlastnosti v souladu s jejím datovým typem.
  4. Zadejte popis vlastnosti.
  5. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).
  6. Pokud budete chtít upravit hodnoty vlastnosti, klikněte na odkaz na vlastnost nebo vlastnost vyberte a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat systémovou vlastnost (Modify System Property).
  7. Vlastnost můžete odstranit jejím výběrem a kliknutím na tlačítko Akce (Actions) > Odstranit systémovou vlastnost (Delete System Property).

Pomocí pole Hledat (Search) můžete vyhledat konkrétní systémovou vlastnost. Nahlédněte do tématu s názvem „Seznam systémových vlastností“ v rámci průvodce nasazením a monitorováním nástroje VMware SD-WAN Orchestrator, kde jsou popsány některé systémové vlastnosti, které můžete z pozice operátora upravit.

Poznámka: Před provedením změn v systémových vlastnostech doporučujeme kontaktovat podporu VMware.