Možnost Spravovat partnery (Manage Partners) umožňuje vytvářet nové partnery, kteří mohou nezávisle spravovat skupinu zákazníků.

V panelu operátora klikněte na možnost Spravovat partnery (Manage Partners). Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

  • Nový partner (New Partner) – vytvoří nového partnera. Viz téma Vytvoření nového partnera.
  • Modifikovat partnera (Modify Partner) – přejde na Přehled partnera (Partner Overview) v partnerském portálu, kde můžete měnit další nastavení zvoleného partnera. Podle potřeby můžete také kliknout na název partnera a přejít na portál partnera. Další informace naleznete v tématu Konfigurace informací o partnerovi.
  • Odstranit partnera (Delete Partner) – odstraní vybrané partnery. Před odstraněním partnera se ujistěte, že jste odebrali všechny zákazníky spojené s vybraným partnerem.
  • Přidat profily operátorů (Add Operator Profiles) – přiřadí vybraným partnerům profil operátora, který definuje nastavení sítě spravované systémem SD-WAN Orchestrator. Po výběru partnerů klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Přidat profily operátorů (Add Operator Profiles). V okně Přidejte profil k vybraným partnerům (Add Profile to Selected Partners) vyberte z rozevírací nabídky Profil operátora (Operator profile) a klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).
    Poznámka: Rozevírací nabídka Profil operátora (Operator profile) zobrazuje pouze profily operátora s bitovými kopiemi, které nejsou zastaralé.

    Další informace o profilech operátora naleznete v tématu Správa profilů operátorů.