Složené role jsou skupinou funkčních rolí z různých kategorií funkčnosti.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující složené role:

Složené role Funkční role sítě Funkční role zabezpečení
Standardní administrátor operátora Administrátor operátora sítě Administrátor operátora zabezpečení
Primární uživatel typu operátor Primární uživatel typu operátor systému Orchestrator Primární uživatel typu operátor pro zabezpečení
Podnik operátora Podnik operátora sítě
Podpora operátora Podpora síťového operátora

Výše uvedené role můžete přiřadit uživateli při vytváření nového uživatele operátora. Viz téma Vytvoření nového uživatele typu operátor.

Pokud chcete zobrazit existující složené role spolu s popisem pro vaše podniky, navštivte část Správa složených rolí.

Pokud chcete vytvořit vlastní složenou roli pro vaše podniky, navštivte část Vytvoření nových složených rolí.

Můžete také upravit oprávnění rolí těchto funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení role.