Pro vytvoření nové složené role:

Procedura

 1. Přejděte do části Globální nastavení (Global Settings) podle popisu v Správa složených rolí.
 2. V okně Role (Roles) klikněte na tlačítko Přidat roli (Add Role).
 3. Do okna Nová role (New Role), které se otevře, následně zadejte podrobnosti nové vlastní role:
  Možnost Popis
  Název role Zadejte název nové role
  Popis Zadejte popis role
  Šablona Volitelně můžete z rozevíracího seznamu vybrat existující roli jako šablonu. K nové roli jsou přiřazeny funkční role vybrané šablony.
  Síť (Network) Zvolte funkční roli sítě.
  Zabezpečení (Security) Zvolte roli funkce zabezpečení.
  Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Výsledek

Nová vlastní role se zobrazí v okně Role (Roles). Pro zobrazení nastavení klikněte na odkaz k vlastní roli. Pro upravení nastavení můžete kliknout na možnost Upravit roli (Edit Role).