Novinky ve verzi 4.5.0

Funkce Popis
Konfigurace syslogu položek NAT pro brány Od verze 4.5 mohou brány exportovat informace NAT prostřednictvím vzdáleného serveru syslog nebo přes telegraf do požadovaného cíle. Pomocí streamovaných informací NAT mohou operátoři určit, kdo je původním odesilatelem pro jakýkoliv aplikovaný tok NAT. Další informace naleznete v tématu Konfigurace syslogu položek NAT pro brány.
Vylepšení konfigurace IPv6 na bránách

Umožňuje vytvářet fondy bran s možností Libovolné (Any), což umožňuje přidávat brány s IPv4 nebo IPv6 nebo oběma adresami do fondu bran. Viz téma Vytvoření nového fondu bran.

Umožňuje konfigurovat adresy IPv6 na branách migrovaných z předchozích verzí. Viz Konfigurace bran

.
Vícehopové BGP při předávání partnerské brány Umožňuje nakonfigurovat nastavení protokolu BGP s více hopy v konfiguraci předání bran partnera. Viz téma Konfigurace předání partnera.
Migrace Brána SD-WAN Gateway VMware SD-WAN Orchestrator poskytuje funkci samoobslužné migrace, která partnerům a zákazníkům umožňuje migrovat z existující brány na novou bránu bez podpory operátora.

Viz téma Migrace SD-WAN Gateway.

Předchozí verze VMware SD-WAN

Produktovou dokumentaci k předchozím verzím systému VMware SD-WAN získáte na vyžádání od zástupce VMware.