SD-WAN Orchestrator poskytuje různé typy licencí pro zařízení Zařízení SD-WAN Edge. Operátor může spravovat a přiřazovat licence nástroje Edge partnerům a podnikovým zákazníkům. Partneři mohou přiřazovat typy licencí nástroje Edge svým podnikovým zákazníkům.

Licencování Edge je ve výchozím nastavení zapnuté.

Chcete-li deaktivovat licencování Edge, nastavte hodnotu systémové vlastnosti session.options.enableEdgeLicensing na False. V portálu operátora aktualizujte hodnotu vlastnosti kliknutím na tlačítko Systémové vlastnosti (System Properties).

Licence nástroje Edge jsou k dispozici s následujícími komponenty:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 M, 30 M, 50 M, 100 M, 200 M, 350 M, 500 M, 750 M, 1 G, 2 G, 5 G, 10 G
Edice Standard, Enterprise, Premium
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Latinská Amerika, Asie a Tichomoří
Doba platnosti 12 měsíců, 36 měsíců, 60 měsíců

Operátor může přiřadit rozdílné typy licencí pro zařízení Edge z 324 existujících typů licencí, které jsou k dispozici v různých kombinacích.

Vedle výše uvedeného seznamu nabízí VMware zkušební verzi licence s následujícími atributy:

Komponent Podporované atributy
Šířka pásma (Bandwidth) 10 Gb/s
Edice POC
Oblast (Region) Severní Amerika, Evropa, Střední východ a Afrika, Asie, Jižní Tichomoří a Latinská Amerika
Doba platnosti 60 měsíců
Poznámka: Licenci POC můžete zákazníkovi přiřadit jako zkušební. V případě potřeby můžete licenci aktualizovat na libovolnou požadovanou edicí.

Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým partnerům naleznete v části Vytvoření nového partnera.

Informace o správě a přiřazení licencí nástroje Edge existujícím partnerům naleznete v části Správa licencí nástroje Edge pro partnery.

Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým zákazníkům naleznete v části Vytvoření nového zákazníka.

Informace o správě a přiřazení licencí nástroje Edge existujícím zákazníkům naleznete v části Správa licencí nástroje Edge pro zákazníky.

Informace o zobrazení a vygenerování zprávy o dostupných typech licencí nástroje Edge naleznete v části Generování hlášení o licencování Edge.