V tomto oddílu je popsán postup úprav vlastních pravidel brány firewall.

Chcete-li změnit místní pravidla brány firewall, upravte následující soubor: /etc/iptables/rules.v4

Důležité: Přidávejte pouze cílená pravidla pro adresy a porty. Nepřidávejte puštění typu „blanket drop“ ani nepřijímejte pravidla. Brána Brána SD-WAN Gateway přidá do tabulky vlastní pravidla. Protože jsou pravidla vyhodnocována popořadě, může to vést k nesprávnému fungování softwaru brány.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -p udp -m udp --source 127.0.0.1 --dport 161 -m comment --comment "allow SNMP port" -j ACCEPT 
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
COMMIT

Restartujte službu filtrování sítě:

service netfilter-persistent restart
service vc_process_monitor restart