Z pozice uživatele partnera můžete sledovat stav vašich zákazníků společně se zařízeními Edge připojenými k síti zákazníka.

V portálu partnera klikněte na položku Monitorování zákazníků (Monitor Customers).

Na této obrazovce najdete zařízení Edge a linky pro všechny zákazníky spravované daným partnerem. Nabídka umožňuje upravit interval aktualizace informací.

V nabídce Interval obnovení (Refresh Interval) můžete buď monitorování pozastavit, nebo zvolit časový interval, po kterém budou monitorované informace obnoveny.

Na stránce Monitorování zákazníků (Monitor Customers) najdete následující podrobnosti:

Zákazníci (Customers):
  • Zákazníci spravovaní partnerem.
  • Počet zákazníků ve stavu „V PROVOZU (UP)“, „MIMO PROVOZ (DOWN)“ a „NEAKTIVOVÁNO (UNACTIVATED)“. Kliknutím na číslo zobrazíte ve spodním panelu odpovídající údaje o zákaznících.
  • Ve spodním panelu můžete kliknutím na odkaz na jméno zákazníka přejít na podnikový portál, kde můžete zobrazit a nakonfigurovat další nastavení pro vybraného zákazníka. Další informace naleznete v VMware SD-WAN Příručce pro administrátora (Administration Guide).
Edge:
  • Zařízení Edge přiřazená k zákazníkům.
  • Počet zařízení Edge ve stavu „MIMO PROVOZ (DOWN)“, „SNÍŽENO (DEGRADED)“, „PŘIPOJENO (CONNECTED)“ a „NEAKTIVOVÁNO (UNACTIVATED)“. Kliknutím na číslo zobrazíte ve spodním panelu odpovídající údaje o zařízeních Edge.
  • Ve spodním panelu můžete umístěním kurzoru myši na šipku dolů vedle počtu zařízení Edge zobrazit podrobnosti k jednotlivým zařízením Edge. Kliknutím na odkaz na název zařízení Edge můžete přejít na podnikový portál, kde jsou k dispozici další informace pro vybrané zařízení Edge. Další informace naleznete v VMware SD-WAN Příručce pro administrátora (Administration Guide).

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat zákazníky a související události.

  • Na portálu partnera klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) v horní části okna.
  • Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující řídicí panel monitorování pro partnerské zákazníky.

Nové uživatelské rozhraní Orchestrator neposkytuje možnost pro automatické obnovení (Auto Refresh). Chcete-li zobrazit aktuální data, můžete okno obnovit ručně.