Jako primární uživatel partnera můžete zobrazovat bitové kopie softwaru a fondy bran, které vám přidělil váš operátor.

V portálu partnera kliknutím na tlačítko Přehled (Overview) zobrazíte následující informace.

Dostupné bitové kopie softwaru (Available Software Images)

Zobrazí bitové kopie softwaru přiřazené operátorem k partnerovi. Z tohoto seznamu můžete přiřadit bitové kopie softwaru vašim podnikovým zákazníkům.

Fond bran (Gateway Pool)

Zobrazí fondy bran přiřazené operátorem k partnerovi. Z tohoto seznamu můžete přiřadit fondy bran vašim podnikovým zákazníkům.

Poznámka: Chcete-li přiřadit bitové kopie softwaru a fondy brány zákazníkům, prostudujte si témata Vytvoření nového zákazníka a Konfigurace zákazníků.