VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje primárním uživatelům operátora a standardním administrátorům operátora aktivovat analytiku u existujícího podnikového zákazníka.

Informace o povolení analýzy u stávajícího zákazníka naleznete v části Konfigurace přístupu ke službě.

Požadavky

Ujistěte se, že má váš operátor nastavené požadované systémové vlastnosti pro aktivaci analýzy.

Výsledek

Pro vybraného zákazníka jsou tímto zpřístupněny funkce analýzy. Po kliknutí na název zákazníka můžete přejít na podnikový portál a přidat nebo upravit konfigurace analýzy pro zákazníka.