V tomto oddílu jsou popsány postupy instalace brány Brána SD-WAN Gateway.

Obecně platí, že instalace brány Brána SD-WAN Gateway zahrnuje tyto kroky:

  1. V systému SD-WAN Orchestrator vytvořte bránu Brána SD-WAN Gateway a poznamenejte si aktivační klíč.
  2. Nakonfigurujte bránu Brána SD-WAN Gateway v systému SD-WAN Orchestrator.
  3. Vytvořte soubor cloud-init.
  4. Vytvořte virtuální počítač ve VMware nebo KVM.
  5. Spusťte bránu Brána SD-WAN Gateway virtuálního počítače a ujistěte se, že se soubor cloud-init brány Brána SD-WAN Gateway inicializoval správně. V této fázi by se již brána Brána SD-WAN Gateway měla v systému SD-WAN Orchestrator aktivovat sama.
  6. Ověřte konektivitu a deaktivujte cloudovou inicializaci.
Důležité:
  • Brána Brána SD-WAN Gateway podporuje virtuální přepínač i funkci SR-IOV. Tato příručka specifikuje funkce SR-IOV jako volitelný krok konfigurace.