Složené role jsou skupinou funkčních rolí z různých kategorií funkčnosti.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující složené role:

Složené role Funkční role sítě Funkční role zabezpečení
Standardní správce MSP Správce sítě MSP Správce zabezpečení MSP
Správce zabezpečení MSP Síť MSP – pouze pro čtení Správce zabezpečení MSP
Správce sítě MSP Správce sítě MSP Zabezpečení MSP – pouze pro čtení
Primární uživatel MSP Primární uživatel systému MSP Orchestrator Primární uživatel sítě MSP
Podnik MSP Síť MSP – byznys
Podpora MSP Síť MSP – podpora

Výše uvedené role můžete přiřadit uživateli při vytváření nového uživatele partnera. Viz téma Vytvoření nového administrátora partnera.

Můžete také namapovat složenou roli při konfiguraci jednotného přihlašování. Viz téma Konfigurace jednotného přihlašování uživatelů partnerů.

Pokud chcete zobrazit existující složené role spolu s popisem pro vaše podniky, navštivte část Správa složených rolí.

Pokud chcete vytvořit vlastní složenou roli pro vaše podniky, navštivte část Vytvoření nových složených rolí.

Můžete také upravit oprávnění rolí těchto funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení role.