Systém Orchestrator obsahuje různé typy rolí s různými sadami oprávnění.

Role mohou být rozděleny do kategorií následujícím způsobem:

  • Funkční role (Functional Roles) – definovány jako sada oprávnění vztahujících se na funkčnost. Tato oprávnění jsou použita pro provedení určitého obchodního procesu. Další informace naleznete v tématu Funkční role.
  • Složené role (Composite Roles) – funkční role z různých kategorií lze seskupit, a vytvořit tak složenou roli. Další informace naleznete v tématu Složené role.