Na stránce Administrátoři (Admins) najdete seznam stávajících uživatelů partnera s rolí administrátora. Primární uživatel partnera může vytvořit nové uživatele partnera s rolí administrátora s různými oprávněními dle role a pro každého z nich nakonfigurovat tokeny API.

V portálu partnera klikněte na tlačítko Administrátoři (Admins).

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

  • Nový administrátor (New Admin): vytvoří nové uživatele partnera s rolí administrátora. Viz téma Vytvoření nového administrátora partnera.
  • Modifikovat administrátora (Modify Admin): upraví vlastnosti vybraného uživatele – administrátora. Vlastnosti můžete upravit také kliknutím na odkaz na uživatelské jméno. Viz téma Konfigurace uživatelů partnera s rolí administrátora.
  • Resetování hesla (Password Reset): pošle e-mail vybranému uživateli s odkazem pro resetování hesla.
  • Odstranit administrátora (Delete Admin): odstraní vybrané uživatele.